NIWO

NIWO Verklaring

Wat is een NIWO-vergunning en waarom heb ik deze nodig?
NIWO staat voor Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie. Voor transportbedrijven fungeert de NIWO-vergunning als een ondernemersvergunning. Een NIWO-vergunning wordt ook wel een Eurovergunning genoemd.

Wanneer u goederen over de weg vervoert voor derden en daarvoor betaald wordt, of wanneer u een voertuig met een laadvermogen van meer dan 500 kilo bestuurt, heeft u een NIWO-vergunning, oftewel een Eurovergunning, nodig.

Als u in Nederland of binnen de Europese Unie goederen vervoert voor derden of diensten levert als transportonderneming, is het verplicht om een NIWO-vergunning te bezitten. Omdat een NIWO-vergunning is toegewezen aan de onderneming die deze vergunning heeft aangevraagd, is het niet mogelijk de vergunning te lenen of uit te lenen.

Er staat een forse boete van al snel ongeveer €3.400 op het rijden zonder een (geldige) NIWO-vergunning. Het is dus van groot belang dat u deze vergunning bezit.

Wat zijn de voorwaarden? Kom ik in aanmerking?
Om een NIWO-vergunning aan te vragen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Vervoersmanager: Binnen uw onderneming dient er minimaal één persoon te zijn met het erkende vakdiploma "Ondernemer Beroepsgoederenvervoer over de weg", die de rol van vervoersmanager op zich neemt. Dit kan ook de eigenaar van de onderneming zijn.
  • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG): De vervoersmanager moet een VOG aanvragen bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan twee maanden.
  • KvK: Uw onderneming moet ingeschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daarnaast is het beschikken over minimaal één voertuig noodzakelijk.
  • Kredietwaardigheid: Voor het verkrijgen van een NIWO-vergunning dient u te beschikken over minimaal €9.000 risicodragend vermogen voor één voertuig. Voor elk extra voertuig komt hier €5.000 bij. Dit vermogen moet aangetoond kunnen worden met een jaarrekening en een door ons opgemaakte verklaring.
NIWO

NIWO accountantsverklaring nodig? Vraag nu een offerte aan!